Car lock systems

Sleutelcode

Car Lock Systems levert voor vrijwel alle automerken autosleutels op code. Met code wordt bedoeld de mechanische sleutelcode op basis waarvan de sleuteldieptes worden bepaald en de sleutelbaard of stift wordt gefreesd of geslepen. Mocht de code onbekend zijn en niet voorkomen in de database van de fabrikant, dan kan de sleutelcode bepaald worden a.d.h.v. een foto.

Transportondersleutel 

Al meer dan 20 jaar is het verplicht voor autofabrikanten om een transport ondersysteem te monteren in een nieuw voertuig, om daarmee de autodiefstal terug te drinken. Sindsdien is de autosleutel een technisch gecompliceerd onderdeel geworden van het electronica systeem van de auto. Transponder is een samenvoeging van transmitter en responder. Het komt er op neer dat sleutel (transponder) een auto elkaar over en weer signalen sturen of de auto al dan niet gestart mag worden.