Klederdracht Museum

Stichting Het Klederdrachtmuseum is ontstaan uit een privéinitiatief van Jolanda van den Berg. Zij is zich ervan be­wust dat het einde van de kleder­drachttraditie in zicht is: het aantal dragers wordt zeldzamer. „Maar ik wil niet dat ook de ver­halen en de ambachten en technieken verdwijnen, het is een deel van ons cultureel erfgoed”. De initiatiefneemster kreeg voor het inrichten van het museum hulp van vele streekmusea, kostuumverenigingen, verzamelaars en dragers uit het hele land. Zij kwamen allemaal naar de hoofdstad om de originele kleding op de juiste manier op te stellen. Hun namen staan eervol vermeld op bordjes in de kamers.

Wij mochten in  7 expositie ruimtes de vertalingen naar 6 talen verzorgen en ook nog de audio gidsen inspreken, wat een fantastische opdracht was dit. Heerlijk, Oud Hollandse benamingen waren wel een uitdaging, maar wij hebben ons er helemaal in verdiept en get resultaat maakt ons trots!