Over Lexima

Lexima is expert in onderwijsbegeleiding bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Met onze educatieve software begeleiden en ondersteunen we onderwijsinstellingen om op een effectieve en duurzame wijze leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aan te pakken.

Als scholen onze integrale aanpak volgen zal het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft bij lezen en schrijven flink dalen. Het aantal leerlingen dat minimaal het vereiste niveau van functionele geletterdheid haalt zal stijgen. Doordat er minder leerlingen last hebben van leesproblemen zal het aantal onnodig afgegeven dyslexieverklaringen fors afnemen, Lexima werd in 2002 opgericht en wordt gezien als het kenniscentrum voor de toepassing van ICT bij leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. We begeleiden ruim 200 projecten op dit gebied. Op meer dan 5.000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs werken meer dan 80.000 leerlingen en studenten met onze producten.

Lexima werkt samen met het werkveld. Met scholen, samenwerkingsverbanden, bestuurders, behandelingspraktijken en ouders. Met uitgevers en begeleidingsdiensten, met belangenorganisaties en overheidsinstanties. Deze samenwerking zien we als de sleutel tot succes. Daarbij laten we ons leiden door kwaliteit, wetenschap, professionaliteit en betrokkenheid. We begeleiden onderwijsinstellingen in het behalen van resultaten door de inzet van onze deskundigheid en software. Onze dienstverlening wordt voor de derde keer (2-jaarlijks) door CEDEO beoordeeld met een 100% score. We werken met een enthousiast team van veertig onderwijsadviseurs, technisch experts, productontwikkelaars en communicatiespecialisten.