Robotteksten

Robotteksten

Door de opkomst van AI, worden steeds meer teksten en vertalingen door Chat GPT, Gemini, DeepL, Copilot en andere robots geproduceerd.

Dat maakt teksten, slap, flets, vergelijkbaar en hun vertalingen woordelijk en zo mogelijk nog spanningsloser.

Best opmerkelijk, want tegelijkertijd wordt juist veel aandacht en geld besteed om de exacte keywords te vinden. Een merkwaardige omweg om bij precies de juiste demografie, precies de juiste content af te leveren.

Waarom genoegen nemen met een fletse tekst en woordelijke vertaling, die voor de robots onderling goed blijkt te werken en daardoor de searchengines pleziert, maar niet per se bij de doelgroep aankomt zoals bedoeld?

Het niet trefzeker weten wat voor de doelgroep uit een andere cultuur nu echt belangrijk is, speelt hierbij een rol, een belangrijke rol zelfs. Doordat het begrip voor de cultuur van de doelgroep niet of nauwelijks aanwezig is, wordt het aannemelijk dat de essentie van de boodschap toch wel begrepen zal worden.

Daar is een term voor die in elke cultuur en onder elke demografie begrepen wordt: “Wishful thinking”

Het is begrijpelijk en terecht dat een productiemaatschappij hun visie op een kleinere cirkel concentreert. Niemand is in staat om een model te creëren waarin productie, verkoop en service wereldwijd op elkaar afgestemd zijn. Op de basisbehoeften na zijn mensen nu eenmaal verschillend en ervaren we, in verschillende delen van de wereld, en onder verschillende leeftijdsgroepen en demografieën nu eenmaal een andere beleving.

Daarmee rijst de vraag; zijn content marketeers en copywriters tegenwoordig niet te veel bezig met het plezieren van search engines en robots? Is het niet tijd dat de focus op mensen wordt gezet?

De Engelse versie vindt u hier: https://www.facebook.com/mark1218tnt

robotteksten