Transcreatie

Transcreatie

De Engelse versie:  https://www.facebook.com/mark1218tnt/

Transcreation is een van oorsprong Engelse term die is samengesteld uit de woorden “vertaling” (translation) en “creatie” (creation), het is een concept dat wordt gebruikt in het specialisme van vertalen en communicatie.

Transcreatie is een schrijfproces waarbij de inhoud van de ene taal naar de andere met behoud van de bestaande toon, bedoeling en stijl opnieuw wordt gecreëerd in de doeltaal. Daarmee gaat het dieper in op de ideeën uit de brontaal. Het is geen creatieve vertaling waarbij delen van de originele inhoud behouden blijven, transcreatie is een complete herbewerking van de inhoud zodat het concept en de ideeën uit de brontekst dezelfde waarde en impact krijgen in de cultuur van de lezers in de doeltaal.

Vertalen richt zich op het vervangen van woorden uit de ene taal door overeenkomstige woorden in een andere taal. Transcreatie richt zich op het overbrengen van dezelfde boodschap en hetzelfde concept in de andere taal. Transcreatie vertalers injecteren hun creativiteit en culturele kennis om de inhoud te creëren die aanslaat bij een andere doelgroep.

Transcreatie vertalers zijn meer schrijvers dan vertalers, meestal zijn het copywriters die in de doeltaal teksten produceren.

Een transcreatie komt op een andere manier dan een vertaling tot stand. Transcreatie begint net zoals andere creatieve projecten met een ‘creative briefing’ in de brontaal. Tijdens die briefing krijgt de vertaler/copywriter niet alleen de tekst, maar ook duidelijkere ideeën over het creatieve concept en de gewenste actie die met de copy opgewekt moet worden.

Berichten die geschreven zijn voor een bepaald doelsegment of publiek zullen doorgaans geen effect opleveren voor een heel andere groep. Bij transcreatie is het resultaat een gloednieuwe boodschap die doelgericht op de lokale situatie is afgestemd.

Een goede vertaler vertaalt de inhoud van een tekst of website “in de geest” van de brontekst zonder al te letterlijk te zijn, maar zelfs dan kan de boodschap aan impact inboeten wanneer het proces van een zuivere vertaling wordt gevolgd.

Een zuivere vertaling werkt prima voor informatieve teksten, maar als tekst bedoeld is om een actie bij de lezer uit te lokken, wat zeker voor marketingteksten de doelstelling is, is transcreatie absoluut een betere oplossing. Transcreatie is het creëren van nieuwe content die de stem en boodschap van het merk weergeeft in een geheel nieuwe taal. Het gaat hierbij niet om een zuivere of creatieve vertaling, maar een herschepping van tekst voor een specifieke cultuur.

Wanneer een blogbericht vertaald is, is de inhoud nog steeds de weergave van de bron en is er geen behoefte aan terugvertalen om de inhoud te toetsen, omdat de taal niet te ver van de originele boodschap is afgedwaald. Vaak veranderen vertalers wel idiomen, analogieën en verwijzingen die beter aansluiten bij de cultuur waarvoor ze schrijven.

Dit kan betekenen dat zinnen of misschien zelfs alinea’s opnieuw worden opgebouwd en soms dat inhoud en afbeeldingen worden verwisseld, maar het oorspronkelijke idee en de formulering blijven grotendeels behouden.

Transcreatie is een andere tak van sport, transcreatie omvat veel meer dan alleen het verwisselen van tekst en afbeeldingen.

Transcreatie is het creëren van nieuwe content die de stem en de boodschap van uw merk weergeeft in een andere cultuurtaal.

Transcreation